Påmeldingsskjema

Sted:
Hotel Klubben
Tid:
Onsdag 12. november 2014 kl. 08:30 – 15:00
Pris:
0,00

12.november finner årets Ung i Vestfold-konferanse sted på Hotel Klubben i Tønsberg. Vi håper dere vil sette av denne dagen til en konferanse om og med ungdom, og som tar tak i den store utfordringen fjorårets Ungdataundersøkelse om ungdoms psykiske helse. Læringsmiljøet kom frem som den viktigste faktoren i forbindelse med dette, så vi løfter derfor frem dette temaet og ønsker at vi alle - som elever, rådgivere, helsesøstre med mer, skal se på hvordan vi kan bidra til å styrke eleven, men også lærerne og rektorene i deres arbeid.

Vi har stor tro på at dette blir en interessant og dynamisk konferanse som vil være et viktig bidrag i et samarbeid om å styrke elevenes psykiske helse.

Konferansen er lagt opp med runde bord for å sikre gode muligheter for diskusjon og refleksjon. På hvert av bordene ønsker vi en god blanding av ungdommer, fag-/kontaktlærere, rådgivere, rektorer, PPT, BUPA mm, så det er viktig at dere registrerer hvilken stilling dere har slik at vi får plassert dere riktig i forhold til dette.

 

Da sees vi 12. november!