Karrierekompetanser i et livslangt perspektiv!

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.