Forsiden

erfaringskonferanse

Den årlige Halmstadkonferansen arrangeres i Tønsberg 29. -30. april 2019.

Vi ønsker dere velkommen allerede fra søndag 28. april med mottakelse i Tønsbergs storstue: Tønsberg og Færder bibliotek!

 

Halmstadkonferensen er en nordisk bibliotekkonferanse som har vært arrangert årlig siden1991. Fra 2018 legges det opp til at konferansen veksler på å bli avholdt i Sverige (Halmstad), Danmark (Odense), Finland (Åbo) og Norge (Vestfold). Konferansen retter seg mot politikere, kultur- og biblioteksjefer og biblioteksansatte fra hele Norden.

Arrangører i 2019 er:  Vestfold fylkesbibliotek, Kultur i Halland - regionbiblioteket, og Odense Bibliotekerne. 

Folkebibliotekene må og skal være relevante i forhold til sitt samfunnsoppdrag og i forhold til innbyggerne. Bibliotekenes relevans er derfor den røde tråden for årets program:

Det relevante bibliotek - i et nordisk perspektiv.

Bibliotekenes relevans vil bli belyst fra mange og spennende vinklinger under konferansen. 

 

Det tas forbehold om programendringer. 

 

Konferansehotellet er Hotel Klubben .  Det er kort vei fra flyplass i Sandefjord og fra jernbane- og busstasjon.  Full konferansepakke inneholder deltakeravgift, diverse måltider, mottakelse på Tønsberg og Færder bibliotek og 2 overnattinger. Det er lagt opp til ulike løsninger for dagpakker og opphold. Se påmeldingsskjema og kryss av for det alternativet/de alternativene som ønskes.

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.  Frist for påmelding er 8. april kl. 16.00.

 

Arrangørene ønsker velkommen til Tønsberg!

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra søndag 28. april 2019 kl. 18.00
Til tirsdag 30. april 2019 kl. 13.30
Påmeldingsfrist
Mandag 8. april 2019 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

SØNDAG 28.4

18.00 Mingling i Tønsberg og Færder bibliotek

Møt hyggelige kolleger til mat og prat i Tønsbergs storstue fulgt av minikonsert med vår eminente musiker og artist Lars Martin Myhre

 

Mandag 29.4

09.30 Registrering

11.00 Åpning

11.05 Velkommen til Vestfold. Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen

11.15  Prolog ved forfatter  Vigdis Hjorth

 

11.30  Bibliotekets plass i et postdigitalt samfunn


Fredrik Syversen ,
direktør for næringsutvikling, IKT Norge

 

 

12.15 – 13.15 LUNSJ

 

13.15 – 14.00 Den krevende endringen – på vei til Deichman Bjørvika

Om brukerbehov, effektivisering og digitalisering av bibliotekdrift

 

Knut Skansen , direktør/biblioteksjef ved Deichman bibliotek

 

14.00 – 14.45 Att bli en del av samhället – kan biblioteken bidra till ungas sociala inkludering?

Ylva Saarinen ,
utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor

 

 

14.45 - 15.30 Pause med innsjekk

 

15.30 - 16.00  Nok perspektiver? Brukermedvirkning i Nedre Eiker bibliotek 

Jørgen Hovde , biblioteksjef Nedre Eiker bibliotek

 

16.00 – 16.45 Biblioteker og kunstig intelligens er en perfekt match

Svein Arne Brygfjeld ,
leder for Nasjonalbibliotekets AI-lab

 

 

19.00 Middag på hotellet

 

Tirsdag 30.4

 

9.00 – 10.30 Mellom stat og kommune. Fylkesbibliotekene 100 år – på vei inn i ny reform.

Hvilken modell for regionale bibliotekoppgaver vil tjene samfunnet best framover? ved Fylkesbiblioteksjefkollegiet i Norge

Ragnar Audunson , professor ved OsloMet

Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Halland gir en orientering om den svenske «samverkansmodellen», og til å drøfte den norske modellen sitter disse i panelet:
Geir Kjell Andersland , fylkespolitiker fra Hordaland Venstre, Tone Moseid, biblioteksjef Tønsberg og Færder bibliotek, 
Lars Egeland ,  læringssenterdirektør OsloMet og Heidi Hovemoen, påtroppende fylkesbiblioteksjef i Viken.

 

10.30 – 11.00 Pause med utsjekk

 

11.00- 11.45 Kend din kerneopgave – at arbejde sammen og struktureret med udviklingen af bibliotekarens rolle og relevans.

Morten Christensen, partner i Udviklingsbureauet BETA

 

11.45 – 12.15 Fra global vision til lokal inspiration

Kan bibliotekerne inspireres af IFLAs globale vision?

Torbjørn Nilsson , bibliotekschef Malmö Stadsbibliotek och Anette Mjøberg , bibliotekschef Hässleholms bibliotek - begge fra Nordisk IFLA Netværk

 

12.15 – 12.30 Avslutning

 

12.30 LUNSJ

 

Kontakt

Lurer du på noe om konferansen og programmet, ta gjerne kontakt med oss, eller fyll ut skjema under:

 

fylkesbiblioteket@vfk.no

 

eller på mobil:

Mette Kristin Gjerdrum, fykesbiblioteksjef - +47 928 55 673

Aase Wivestad, rådgiver +47 959 47 525

Vigdis Gjelstad Jakobsen, rådgiver +47 971 59 939

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Personvern- og samtykkeerklæring

Personvern- og samtykkeerklæring for Vestfold fylkesbiblioteks kompetansetilbud og møtevirksomhet

Denne erklæringen er utarbeidet i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2018-06-15-38) inklusive General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

 

GENERELT

Formålet:

Vestfold fylkeskommune ved fylkesbiblioteket samler inn og behandler personopplysningene som du oppgir ved påmelding til vår kurs- og møtevirksomhet. Formålet med innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine, er å administrere deltakelsen din på beste måte. Dette omfatter praktisk og programrelatert kommunikasjon, samt evaluering og fakturering i etterkant av aktiviteten.

 

Bruk av opplysningene til annet formål

Vestfold fylkeskommune har ikke rett til å bruke dine personopplysninger til annet formål enn det som står i denne erklæringen. Dersom det er aktuelt, må Vestfold fylkeskommune innhente et nytt samtykke fra deg. Vestfold fylkeskommune kan heller ikke videreformidle dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke.

 

Hjemmel

Hjemmel for å registrere, behandle og lagre dine personopplysninger knyttet til Vestfold fylkesbiblioteks kurs- og møtevirksomhet, er ditt samtykke i påmeldingsskjemaet for aktiviteten.

 

Retten til å trekke tilbake et gitt samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene som beskrevet over. Personopplysningene vil da bli slettet.

 

Lagring

Opplysningene du har registret / oppgitt blir lagret og sikret på Vestfold fylkeskommunes filserver. Vestfold fylkeskommune kan ikke lagre dine personopplysninger på server eller i skytjenester hos tredjepart uten ditt samtykke.

 

Tilgang

Opplysningene er ikke tilgjengelige for andre enn medarbeidere i Vestfold fylkeskommune med tjenestlig behov. Personopplysningene vil bli slettet når aktiviteten er avholdt, evaluert og fakturert.

 

Retten til innsyn, korrigering og sletting

Du kan når som helst be om å få se personopplysningene som Vestfold fylkeskommune har lagret om deg knyttet til fylkesbibliotekets kurs- og møtevirksomhet.

Henvendelser rettes til systemeier. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene korrigert eller slettet. Retten til sletting gjelder også i eventuell back-up som Vestfold fylkeskommune bruker for å sikre forsvarlig oppbevaring av opplysningene dine.

 

Retten til å klage til tilsynsmyndighet

Dersom du ønsker å klage på måten dine personopplysninger blir eller har blitt behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet er tilsynsmyndighet for all behandling av personopplysninger i Norge.

 

ROLLER I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Behandlingsansvarlig:

Er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

 

Systemeier:

Systemeier har ansvar for oppfølging av lovverk relatert til systemet der personopplysningene forvaltes. Systemeier skal kontrollere at drift og funksjonalitet er i henhold til lov, forskrift og de rutiner fylkeskommunen har utarbeidet for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene.

 

Personvernombud

Vestfold fylkeskommune har oppnevnt et personvernombud, som skal ha og føre oversikt over hvordan fylkeskommunen behandler personopplysninger. Videre skal personvernombudet peke på brudd på personvernlovgivning dersom ombudet oppdager dette.

 

Databehandler:

Er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 

Kontaktinformasjon i Vestfold fylkeskommune

Behandlingsansvarlig:

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen

Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg

Tlf. +47 33 34 40 00

 

Systemeier:

Kulturdirektør Tor Skytøen

Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg

Tlf. +47 33 34 40 00

 

Personvernombud:

Hallgeir H. Henriksen

Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg

Tlf. +47 33 34 40 00

 

Databehandler,

Fylkesbiblioteksjef Mette Kristin Gjerdrum, Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg Tlf. +47 33 34 40 00

 

Sist endret 4. oktober 2018